Konferansen er dessverre avlyst

ME-konferanse 22. og 23. september 2021

tema

 • FRA FORSKNINGEN
 • ERFARINGER FRA KLINISK PRAKSIS

Hovedtalere professor  W. Ian Lipkin og professor Ronald W. Davis

For helsepersonell

22. SEPTEMBER

Heldagskonferanse 08.30 - 16.15
Pris: 2 000,- innen 1. juli 2021
2 500,- etter 1. juli 2021

Billetter: deltager.no

For åpent publikum

23. SEPTEMBER

Kveldskonferanse 17.30 - 21.30
Pris: 350,-
Medlem Norges ME-forening: 275,-

Billetter: deltager.no

Utsettelse av konferansen til 2021

Grunnet korona-situasjonen har konferansen blitt flyttet et år fremover i tid - med en liten justering på datoene.
Ny dato er 22 og 23 september 2021.

Velkommen

Kunnskap viser vei

Hva er viktige tema innen ME-forskning og hvordan best bistå pasienter i påvente av flere svar?

ME er en alvorlig sykdom som også rammer barn og unge. De mildest rammede mister minst 50% av sitt tidligere funksjonsnivå. 25% av pasientgruppen er enten husbundet eller sengeliggende. De aller sykeste ligger årevis i mørke rom og er helt avhengig av pleie.

Vi vet ikke årsaken til ME, eller hvordan sykdommen best kan behandles. Dette til stor frustrasjon for både helsepersonell og pasienter.

Den beste veien fremover er gjennom økt kunnskap og forståelse. Denne konferansen vil gi deg et overblikk av forskning på feltet samt by på erfaringer fra klinisk praksis.

Vi håper mange pasienter, pårørende, helsepersonell samt beslutningstakere innen helse har anledning til å delta.

Åse Marie Lønning

Leder for Norges
ME-forening Rogaland
Fylkeslag

aase-marie-loining

HOVEDTALERE

ian-lipkin

W. Ian Lipkin

John Snow Professor i Epidemiologi og direktør for the Center for Infection and Immunity ved Columbia University

W. Ian Lipkin er en internasjonalt anerkjent forsker og kjent "virusjeger".

I tillegg til å være direktør for the Center for Infection and Immunity ved Columbia University, er han også direktør for the Center for Solutions for ME/CFS, et tverrfaglig senter med flere institusjoner som samarbeider for å avdekke patogonesen til ME/CFS og å utvikle evidensbasert behandling.

 

ron-davis

Ronald W. Davis

Professor i biokjemi og genetikk samt direktør for the Stanford Genome Technology Center på Stanford University og for Open Medicine Foundation

Ronald W. Davis er en av de største pionerene i utvikling av metoder innen moderne molekylær genetikk og var en nøkkelperson i kartleggingen av det humane genom.

Han jobber nå for fullt med å forske på årsak, diagnose og behandling for ME. Ron Davis er drivkraften bak ME-forskningssentre ved Stanford University, Harvard University og Uppsala universitet.

FOREDRAGSHOLDERE

kristian-sommerfelt

Kristian Sommerfelt

Professor og barnenevrolog ved Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus

Kristian Sommerfelt har over 20 års klinisk erfaring med unge ME-pasienter. Han er en kunnskapsrik og dyktig formidler både gjennom foredrag og fagtekster. Han byr på treffende observasjoner og har en rekke råd for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter.

per-julin

Per Julin

Spesialist i rehabiliteringsmedisin. Forsker og overlege ved ME/CFS-avdelingen på Stora Sköndal

Per Julin jobber på den nevrologiske rehabiliteringsklinikken Stora Sköndal. De har et landsdekkende tilbud med utredning, behandling og oppfølgning for ME-pasienter i alle aldre. I tillegg er klinikken involvert i forskning og offentlige rapporter om ME.

nigel-speight

Nigel Speight

Barnelege

Nigel Speight er pensjonert barnelege fra England som i mange tiår har jobbet for ME-syke barn og unge og for de alvorligst rammede ME-pasientene.

Han er rådgiver for flere ME-organisasjoner og har hjulpet i mange fastlåste situasjoner hvor hjelp ikke har nådd frem til pasientene. Han vil dele fra sine erfaringer og gi konkrete råd om hvordan best møte pasientgruppen.

oystein-fluge

Øystein Fluge

Onkolog og overlege ved Haukeland universitetssykehus

Øystein Fluge er del av forskningsteamet på Haukeland og UiB som har gjort seg bemerket med sin betydelige innsats for ME-forskning i over 10 år. De jobber både med å avdekke sykdomsmekanismer og med kliniske studier for å finne behandlinger. De har blant annet påvist avvik i energiomsetningen på cellenivå hos ME-pasienter.

brian-hughes

Brian Hughes

Forfatter og professor i psykologi ved the National University of Ireland, Galway

Brian Hughes vil ta oss gjennom den vitenskapelige bakgrunnen til psykologisk tilnærming til ME. Dette vil gi et overblikk av bakteppet for fagdebatten som pågår rundt ME, og som nok fremstår uoversiktlig for mange.

katarina-lien

Katarina Lien

Lege, forsker og stipendiat ved Oslo universitetssykehus

Katarina Lien har spesialkompetanse i hovedtrekket ved ME; PEM (Post Exertional Malaise). I 2019 publiserte hun en studie på ME og treningsintoleranse hvor hun påviste dårligere evne til å innhente seg etter trening hos ME-pasienter samt unormal opphopning av melkesyre i muskulaturen. Dette er funn som flere ME-forskere i andre land også har sirklet seg inn på.

stavanger-universitetssykehus
johanaskelund

Inger Kristin Lognvik Vestergaard og Johan Aske Lund

Barneleger

Inger Kristin Lognvik Vestergaard er barnelege ved Barne- og ungdomsklinikken på Stavanger universitetssykehus.

Johan Aske Lund er barnelege ved Barne og ungdomsrehabilitering (HABU) ved Stavanger universitetssykehus.

De har begge årelang erfaring med ME og vil fortelle om utredning og oppfølgning av unge ME-syke i Rogaland samt om hvordan de er organisert.

 

Program

Konferanse for helsepersonell

Radisson Blu Atlantic Hotel, Atlantic Hall

Pris:
2000,-
v. påmelding innen 01.07.2021

2.500,-
v. påmelding etter 01.07.2021

Lunsj inkludert

Konferansen har følgende godkjennelser

 • Den norske legeforening med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin
 • Norsk sykepleierforbund som meritterende med 8 timer
 • Norsk psykologforening med 8 timer vedlikeholdskurs
 • Norsk ergoterapeutforbund med 8 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse eller allmennhelse.
jorgen-jelstad-konfransier

Konferansier Jørgen Jelstad

Klokkeslett Foredrag
08.00 - 08.30Registrering
08.30 - 08.40Velkommen
08.40 - 09.10Kristian Sommerfelt - Møte mellom helsepersonell og ME-pasienter
09.10 - 09.50Per Julin - CFS/ME-klinikken på Stora Sköndal
09.50 - 10.20Nigel Speight - Problems with professionals for families of children with ME
10.20 - 10.35Kaffepause
10.35 - 11.05Inger K.L. Vestergaard & Johan Aske Lund - Tilbud til ME-syke barn og unge i Rogaland
11.05 - 11.50W. Ian Lipkin - ME/CFS research at the Center for Solutions for ME/CFS, Columbia University
11.50 - 12.45Lunsj
12.45 - 13.25Katarina Lien - PEM og treningsintoleranse ved ME
13.25 - 14.05Brian Hughes - The psychological approach to ME: A case study in scientific error
14.05 - 14.45Øystein Fluge - Forskning på sykdomsmekanisme og behandlinger
14.45 - 15.00Kaffepause
15.00 - 15.45Ronald W. Davis - Progress and Challenges for a ME/CFS Diagnostic
15.45 - 16.15Plenum og oppsummering

Konferanse for åpent publikum

Radisson Blu Atlantic Hotell, Atlantic Hall

Pris: 350,-
Medlemmer i Norges ME-forening: 275,-

Kaffe, te og frukt inkludert

jorgen-jelstad-konfransier

Konferansier Jørgen Jelstad

Klokkeslett Foredrag
17.00 - 17.30Registrering
17.30 - 17.45Velkommen
17.45 - 18.05Kristian Sommerfelt - Møte mellom helsepersonell og ME-pasienter
18.25 - 18.45Nigel Speight - Problems with professionals for families of children with ME
18.45 - 19.05Øystein Fluge - Forskning på sykdomsmekanisme og behandlinger
19.05 - 19.30Kaffepause
19.30 - 20.00W. Ian Lipkin - ME/CFS research at the Center for Solutions for ME/CFS, Columbia University
20.00 - 20.20Brian Hughes - The psychological approach to ME: A case study in scientific error
20.20 - 20.40Katarina Lien - PEM og treningsintoleranse ved ME
20.40 - 21.10Ronald W. Davis - Progress and Challenges for a ME/CFS Diagnostic

English

Welcome to ME conference in Stavanger, Norway 22-23th September 2021.

This conference will provide an overview of research into ME and clinical care as of today.

This is the second time The Norwegian ME Association - Rogaland County organises a large conference about ME. Last time was in 2015 with 600 attendees.

We hope many patients, carers, health care personnel and decision makers in health care will be able to join us at this conference as well.

The conference will take place at Radisson Blue Atlantic Hotel, Stavanger.

22nd Sept
The first day of the conference is for health care personnel. All lectures will be in English. Tickets (in Norwegian)

23rd Sept
The second day is for everyone. Lectures will be in English, Norwegian and Swedish. Tickets (in Norwegian)

For further information, ticket requests from abroad, or other enquiries, please send us an email to me.rogaland@hotmail.com

 

             Main speakers

 • Dr. Ronald W. Davis, Stanford University
 • Dr. W. Ian Lipkin, Columbia University

             Lecturers

 • Øystein Fluge, MD, Haukeland University Hospital
 • Kristian Sommerfelt, Professor, MD, Haukeland University Hospital
 • Per Julin, MD, Karolinska Institutet and Stora Sköndal
 • Nigel Speight, MD, UK
 • Brian Hughes, author and Professor in psychology, National University of Ireland, Galway
 • Katarina Lien, MD, Oslo University Hospital
 • Inger Kristin Lognvik Vestergaard, MD, Stavanger University Hospital
 • Johan Aske Lund, MD, Stavanger University Hospital

 

Kontakt oss

Norges ME-forening - Rogaland Fylkeslag

me.rogaland@hotmail.com / 906 41 218

nmef-logo

Les mer om ME på Norges ME-forening sin hjemmeside

www.ME-foreningen.info